Vergi, Teşvik, İstisna , gümrük, dış ticaret mevzuatları teknik ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu konularda uyuşmazlıkların çözümü ise tam anlamıyla bir uzmanlık işidir.

Çözüm ortaklarımız ile birlikte şirketlerin yeni yatırımlara başlamadan önce yapacakları yatırımlarla ilgili olarak; Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası, Katma Değer Vergisi istisnası, Vergi, resim ve harç istisnası, Kredi tahsisi, Arsa tahsisi, Diğer Destekler.
Teşvik Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda hizmetleri sunmaktayız:

Çözüm ortaklarımız ile birlikte şirketlerin yeni yatırımlara başlamadan önce yapacakları yatırımlarla ilgili olarak;

 • Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası,
 • Katma Değer Vergisi İstisnası,
 • Vergi,
 • Resim ve Harç İstisnası,
 • Kredi Tahsisi,
 • Arsa Tahsisi,
 • Diğer Destekler.

 
Bu unsurların uygulanması açısından gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelere göre alternatiflerin belirlenmesi, yatırım teşvik belgesi olanaklarının araştırılması, bu belgelerin alınması, teşvik belgesinin revize edilmesi ve yatırım bittiğinde yatırım teşvik belgesinin kapatılması hizmetini kapsamaktadır.

 • Yatırımların teşvikler karşısındaki durumuna ilişkin spesifik analiz ve fizibilite çalışmaları,
 • Teşvik belgesi müracaat, takip ve kapama işlemleri,
 • Gümrük ve uluslar arası ticaret faaliyetlerinin yapılandırılması ve optimizasyonu konusunda analiz ve fizibilite çalışmaları,
 • İlgili mevzuat kapsamında potansiyel fırsatların belirlenmesine ilişkin analiz ve danışmanlık hizmetleri
 • Mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin ilgili mevzuata uyumuna ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri
 • Patent ve Faydalı Model (Sınai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık hizmetleri
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?