Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Sosyal güvenlik dünyasında, sık mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir. Denetimpark ekibi olarak müşterilerimize “SGK” hizmetleri alanında tam destek sağlamaktayız.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri tescil işlemlerinin yapılması,
 • İşe başlayacak veya işten ayrılacak olan personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması
 • SGK işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması,
 • İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar hesaplamalarının yapılması,
 • Aylık SGK e-bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının gönderilmesi,

 • Bildirge
 • Bordrolama
  • Ücret bordrolarının hesaplanması
  • Müşteriden gelen bordronun gelir vergisi, sosyal güvenlik kanunu ve iş hukuku açısından incelenmesi,
  • Teknik bordro hesaplamalarının yapılması (saatlik, günlük, aylık, yıllık)
  • Yıllık izin karşılığı hesaplamalar yapılması,
  • Kıdem ve ihbar karşılığı hesaplamaları,

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İş Sözleşmeleri
 • Teşvik Yönetimi
 • Risk Değerlendirme ve Belgelendirme
  Şirketlerin İş kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yöntmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri, İş sözleşmelerine, işçi ve işveren arasındaki sorunları çözme de İş Hukuku uygulamalarını doğru ve tam olarak uygulamaları, İnsan kaynakları etkin yapılandırması ve bu konuda danışmanlık hizmeti alması zorundadır. Denetimpark ekibi olarak müşterilerimize “İnsan Kaynakları Yönetimi” hizmetleri alanında destek sağlamaktayız.
  • Şirkette mevcut olan İnsan Kaynakları uygulama etkinliğinin denetlenmesi,
  • İç kontrol yaparak oluşabilecek riskleri tespiti,
  • İyi bir insan Kaynakları yönetmeliği hazırlanması,
  • Etkin dokümantasyon sistemi ve personel dosyası oluşturulması,
  • İş hukuku uygulamalarının doğru ve tam olarak uygulanmasının sağlanması,
  • Hesaplamaların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun sağlanması,
  • Performans değerleme sistemi oluşturulması,
  • Personelin çalışma/İşten ayrılma döneminde belge düzeninin yönetilmesi,
  • Değişen kanun uygulamalarından haberdar edilmesi ve uygulanması.
    
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?